“สุพจน์” กระตุก “กรมสรรพากร” เรียกเก็บภาษี บ้านพักในค่ายทหาร “บิ๊กตู่”

นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ กระตุก “กรมสรรพากร” ตรวจสอบเรียกเก็บภาษี “บิ๊กตู่” ปมบ้านพักในค่ายทหารหรือบ้านพักหลังอื่นๆ ชี้ หากไม่ดำเนินการ ระวังผิด ม.157

นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ กระตุก “กรมสรรพากร” ตรวจสอบเรียกเก็บภาษี “บิ๊กตู่” ปมบ้านพักในค่ายทหารหรือบ้านพักหลังอื่นๆ ชี้ หากไม่ดำเนินการ ระวังผิด ม.157

วันที่ 17 ก.พ. นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ ระบุว่า กรมสรรพากรได้เคยมีคำสั่งที่ ป. 23/2534 วินิจฉัยเกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า เทียบเคียงกับเรื่อง การกำหนดมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ . 2553 ความโดยสรุปว่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ที่นายจ้างจ่ายให้เป็นประโยชน์ที่พนักงานผู้นั้นได้รับทั้งสิ้น ต้องนำประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ดังนั้น กรมสรรพากร จะต้องตรวจสอบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 702 หรือบ้านพักหลังอื่นๆ ที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ให้ตลอดช่วงที่พักอาศัย มีการนำค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ พลเอกประยุทธ์ ได้รับไปทั้งสิ้นมายื่นประเมิน เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 39 และ 40 หรือไม่อย่างไร โดยต้องตรวจสอบนับตั้งแต่วันที่พลเอก ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า หากไม่มีการนำค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี กรมสรรพากรจะดำเนินการอย่างไร หากเพิกเฉยละเลย กรมสรรพากร จะตกเป็นผู้เข้าข่ายเลือกปฏิบัติ หรือบกพร่อง หรือไม่ตรวจสอบ หรือจงใจให้มีการเลี่ยงภาษี อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่อย่างไร กรมสรรพากร ต้องตอบโจทย์ปัญหานี้ ให้กับสังคมได้รับทราบ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น